Vähähiilisyys rakennuksen suunnittelussa

Videossa käydään lyhyesti läpi, miten suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa huomioon rakennuksen ympäristövaikutukset.

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa paljon koko rakennushankkeen ja rakennuksen käytön aikaisiin kustannuksiin. Suunnitteluvaiheen valinnoilla voidaan vaikuttaa myös rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen.

Animaatio, kuvat ja video Biteable-ohjelma, Kujala Mari, Lindgren Sanna
Editointi: Lindgren Sanna
Käsikirjoitus: Heinonen Jarkko, Kujala Mari, Lindgren Sanna, Rissanen Topi
Musiikki: Biteable: Country – Journey of Hope
Puhe: Lindgren Sanna

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23 | 28130 Pori
www.samk.fi
Sarja D, Muut Julkaisut
ISSN 2343-2004