Käyttövesi kustannukset ja energiankulutus

Käyttöveden energiankulutus

Voit tutkia, miten omat käyttötottumuksesi vaikuttavat käyttöveden hintaan ja energiankulutukseen.

Laskuri toimii syöttämällä pyydetyt arvot taulukon yllä oleviin laatikoihin tai liikuttamalla liukusäädintä.

  • Käytetyn veden määrä litroina vuorokaudessa
  • Käytettävän energian hinta
  • Veden ja jäteveden hinta

Taulukosta voit lukea annettujen tietojen pohjalta lasketun kylmän tai lämpimän vuotavan veden määrän ja kustannukset vuodessa.

Saat aktivoitua laskurin muuttamalla tai klikkaamalla/täppäämällä alla olevan taulukon laskennassa tarvittavia arvoja. Huom! Puhelimella ja tabletilla käytettäessä syötä arvot suoraan niille varattuihin laatikoihin!

Aktivoi tulokset painamalla enteriä tai klikkaamalla/täppäämällä näyttöä syöttölaatikon ulkopuolella. Huomaa, että desimaaliluvuissa käytetään erottimena pistettä.

Veden kulutus

litraa vuorokaudessa
Energian hinta

€/kWh
Veden ja jäteveden hinta

€/m3
Käytön kustannukset [€]
Kylmä + Lämmin vesi yhteensä
Kuukaudessa
Vuodessa
Kylmä vesi [litraa] Käytön kustannukset [€]
Kuukaudessa
Vuodessa
Lämmin vesi [litraa] Käytön kustannukset [€]
Kuukaudessa
Vuodessa

Hintaesimerkki Porin Energia 5.8.2022

Sähkön siirto + vero + sähkö Oomi kiinteä 24 kk = 0,313€/kWh

 

Porin veden taksat: https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/Porin%20Veden%20taksat.pdf

 

Hintaesimerkki kaukolämpö Helen 5.8.2021

Kiinteähintaisen kaukolämmön keskimääräinen energiamaksu ajalle 1.10.2022 - 30-9.2023. Energiamaksu perustuu asiaakkaan toteutuneeseen energiankäyttöön.

8,23 snt/kWh

Lähde: Helen - kiinteähintaisen kaukolämmön energiamaksut

Kaukolämmön hintaan lisätään myös kiinteä vesivirtamaksu,  johon vaikuttavat kiinteistön lämmitystehontarve sekä lämmönjakotapa.

 

Keskimääräinen vedenkulutus vuorokaudessa:

Asukkaiden määrä (kpl)                   Kulutus (l/vrk)

1                                                         140

2                                                         280

3                                                         420

4                                                         560

Veden kulutuksen laskenta perustuu käyttäjän antamaan virtaamaan ja käyttöaikaan päivässä. Lämmitetyn veden määrä käytetystä vedestä lasketaan Motivan antaman arvion mukaan, joka oletetaan olevan asuinrakennuksissa 40% veden kokonaiskulutuksesta. https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/kulutuksen_normitus/laskukaavat_lammin_kayttovesi

Vieritä ylös