Opasvideoita rakennusten vähähiilisyydestä

Johdatus rakennusten vähähiilisyyden suunnitteluun ja arviointiin

 

Kuva: Mari Kujala
Kuva: Mari Kujala

Vähähiilisen rakentamisen keskeiset käsitteet

Videossa esitellään lyhyesti vähähiilisen rakentamiseen ja rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjäljen arviointiin liittyvät keskeisimmät käsitteet.

Katso video

Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi

Videossa esitellään lyhyesti, miten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä on arvioitu KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeen pilottikohteissa. Arvioinnissa on käytetty ympäristöministeriön julkaisemaa rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen arviointimenetelmän yksinkertaistettua menetelmää.

Katso video

Rakennuksen elinkaari 

Rakennuksen elinkaaren eri vaiheilla on merkittävä rooli rakennuksen hiilijalanjäljen arvioinnissa. Jotta voidaan ymmärtää, mitkä eri asiat vaikuttavat rakennuksen hiilijalanjälkeen ja hiilikädenjälkeen, tulee ensin tietää mitä kaikkea rakennuksen elinkaareen sisältyy. Tässä videossa esitellään, mitä rakennuksen elinkaari tarkoittaa ja miten se otetaan huomioon rakennuksen hiilijalanjäljen arvioinnissa.

Katso video
Kuvituskuva
Kuva: Mari Kujala

Rakennuksen hiilijalanjälki ennen rakennuksen varsinaista käyttöä

Rakennuksen elinkaari jakautuu useaan vaiheeseen. Ennen rakennuksen varsinaista käyttöä tapahtuu monia toimintoja, jotka kuluttavat energiaa ja resursseja. Suurin vaikutus rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen, ennen rakennuksen käyttövaihetta, on materiaaleilla, joita käytetään rakennuksen rakentamiseen. Tässä videossa esitellään, mistä osa-alueista muodostuu rakennuksen hiilijalanjälki ennen rakennuksen varsinaista käyttöä.

Katso video

Rakennuksen käytön aikainen hiilijalanjälki

Rakennuksen elinkaari jakautuu useaan vaiheeseen. Rakennuksen käytön aikana tapahtuu monia toimintoja, jotka kuluttavat energiaa ja luonnonvaroja. Suurin vaikutus rakennuksen käytön aikaiseen hiilijalanjälkeen on rakennuksen kuluttamalla energialla, jota tarvitaan mm. rakennuksen ja käyttöveden lämmitykseen. Tässä videossa esitellään, mistä osa-alueista rakennuksen käytön aikainen hiilijalanjälki muodostuu.

Katso video

Vähähiilisyys rakennuksen suunnittelussa

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa paljon koko rakennushankkeen ja rakennuksen käytön aikaisiin kustannuksiin. Suunnitteluvaiheen valinnoilla voidaan vaikuttaa myös rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen. Tässä videossa käydään lyhyesti läpi, miten suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa huomioon rakennuksen ympäristövaikutukset.

Katso video
Kuva: Mari Kujala
Kuva: Mari Kujala
Vieritä ylös