Liesien energiankulutus

Keittotasojen energiankulutus

Voit tutkia, miten oma käyttö ja lieden tyyppi vaikuttavat laitteen energiankulutukseen sekä käytön kustannuksiin.

Keittotasojen energiankulutuslaskuri toimii syöttämällä taulukon alla oleviin kohtiin tiedot

  • Käyttöaika per käyttökerta, jonka perusteella lasketaan yhden käyttökerran energiankulutus,
  • Keskimääräinen käyttöaika viikossa, jonka perusteella lasketaan vuotuinen energiankulutus sekä
  • Käytetyn energian hinta

Taulukosta voit lukea annettujen tietojen pohjalta lasketun energiakulutuksen sekä käytöstä aiheutuvat kustannukset kussakin energialuokassa.

Tulokset pohjautuvat Työtehoseuran tekemään tutkimukseen induktiotasojen vertailuista. Huomaa, että laskurissa ei ole huomioitu eri liesien keittoaikoja. Testin perusteella induktiotasolla ateriakokonaisuus valmistui 26-27 minuutissa ja keraamisella ja valurautaisella liedellä valmistusaika oli noin 33 minuuttia.

Saat aktivoitua laskurin muuttamalla alla olevaan taulukkoon laskennassa tarvittavia arvoja. Huom.! Puhelimella ja tabletilla käytettäessä syötä arvot suoraan niille varattuihin laatikoihin!

Aktivoi tulokset painamalla enteriä tai klikkaamalla/täppäämällä näyttöä syöttölaatikon ulkopuolella. Huomaa, että desimaaliluvuissa käytetään erottimena pistettä.

Käyttöaika per käyttökerta

tuntia
Käyttöaika viikossa

tuntia
Energian hinta

€/kWh
Induktioliesi
Kulutus [kWh] Käytön kustannukset [€]
Käyttökerta
Vuodessa
Keraaminen liesi
Kulutus [kWh] Käytön kustannukset [€]
Käyttökerta
Vuodessa
Valurautainen liesi
Kulutus [kWh] Käytön kustannukset [€]
Käyttökerta
Vuodessa

Hintaesimerkki Porin Energia 5.8.2022

Sähkön siirto + vero + sähkö Oomi kiinteä 24 kk = 0,313€/kWh

Liesien energiankulutus on laskettu työtehoseuran vuonna 2011 teettämän induktiotasojen vertailun tulosten perusteella. Laskennassa käytetty kulutusarvo on laskettu testin tulosten keskiarvon perusteella. Laskennassa ei huomioida eroavaisuuksia keittoajassa. Testin perusteella induktiotasolla ateriakokonaisuus valmistui 26-27 minuutissa ja keraamisella ja valurautaisella liedellä valmistusaika oli noin 33 minuuttia.

Työtehoseuran tekemän vertailun tulokset löydät: https://www.tts.fi/uutishuone/tts_n_tutkimusjulkaisut/asumisen_julkaisut/induktiotasojen_vertailu.2137.news

Scroll to Top