Jääkaappi energiankulutus

Jääkaappien energiankulutus

Voit tutkia, miten jääkaapin koko ja energiatehokkuusluokka vaikuttavat laitteen energiankulutukseen sekä käytön kustannuksiin

Energiankulutuslaskuri toimii syöttämällä pyydetyt arvot taulukon yllä oleviin laatikoihin tai liikuttamalla liukusäädintä.

  • Jääkaapin koko litroina sekä
  • käytettävän energian hinta.

Taulukosta voit lukea annettujen tietojen pohjalta lasketun energiakulutuksen sekä käytöstä aiheutuvat kustannukset kussakin energialuokassa.

Tulokset pohjautuvat EU:n asetukseen energiamerkinnästä
Lisätietoa energiamerkinnästä: Energiamerkintä.fi -sivulta

Saat aktivoitua laskurin muuttamalla alla olevaan taulukkoon laskennassa tarvittavia arvoja. Huom! Puhelimella ja tabletilla käytettäessä syötä arvot suoraan niille varattuihin laatikoihin!

Aktivoi tulokset painamalla enteriä tai klikkaamalla/täppäämällä näyttöä syöttölaatikon ulkopuolella. Huomaa, että desimaaliluvuissa käytetään erottimena pistettä.

Huomaa, että energiankulutuslaskurit ovat tehty voimassa olevien energialuokitusten mukaan. Vanhojen laitteiden energialuokkia ei voi suoraan suhteuttaa uuteen energialuokitukseen.

Jääkaapin koko

litraa
Sähkön hinta

€/kWh
Energiatehokkuusluokka Energiankulutus vuodessa [kWh/a] Energiakustannus vuodessa [€/a]
A
B
C
D
E
F
G

Hintaesimerkki Porin Energia 5.8.2022

Sähkön siirto + vero + sähkö Oomi kiinteä 24 kk = 0,313€/kWh

Jääkaappien energiankulutus on laskettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnästä mukaisesti.

Laskennassa on laskettu keskiarvo parametristä, joka laskentakaavassa viittaa integroituun tai vapaasti seisovaan laitteeseen. Keskiarvon käyttämisellä kyseisen parametrin kohdalla ei ole suurta vaikutusta laskettuun energiankulutukseen. Energiankulutus on laskettu vain erikseen jääkaapille (ruokakaappiosasto) sekä pakastimelle (4 tähden osasto) ja tämän lisäksi sellaiselle yhdistelmälaitteelle, jossa on erikseen pakastinosasto (4 tähden osasto) ja jääkaappi (ruokakaappiosasto).

Laskennassa kylmälaitteille on määritelty parametrien, kompensointikertoimien sekä laitteen sisätilavuuden perusteella laskennallinen vuotuinen energiankulutus. Energiatehokkuusluokan raja-arvojen ja laskennallisen vuotuisen energiankulutuksen perusteella on voitu määrittää laitteen todellinen vuotuinen energiankulutus tietyssä energiatehokkuusluokassa. Laskuri antaa tulokseksi suurimman kulutuksen, jonka laite saa tietyssä energiatehokkuusluokassa kuluttaa asetuksessa määritellyissä olosuhteissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta