KOHISTEN

kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa.

Mitä rakennusten vähähiilisyydellä tarkoitetaan?

Noin kolmannes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy rakennetusta ympäristöstä. Rakennuksissa on paljon potentiaalia säästää resursseja ja vähentää päästöjä koko rakennuksen elinkaaren aikana. Rakennushankkeessa tulisi kiinnittää huomiota käytettyihin materiaaleihin sekä työmaan energiankulutukseen. Elinkaaren lopussa olisi huomioitava purettavan rakennuksen materiaalien kierrätys ja pyrittävä hyödyntämään rakennusjäte mahdollisimman tehokkaasti.

Energiatehokkuutta on jo säädelty pidempään, mutta silti rakennettu ympäristö kuluttaa edelleen noin 40 % kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta. Sen vuoksi on edelleen kiinnitettävä huomiota rakentamisen ja asumisen energiankulutuksen vähentämiseen.

Vähähiilinen rakennus on kestävästi ja vähäpäästöisistä materiaaleista rakennettu rakennus. Se kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa elinkaarensa aikana ja sen käyttämä energia on tuotettu uusituvilla energianlähteillä. Rakennus on helposti korjattava ja muunneltavissa uutta käyttötarkoitusta varten. Vähähiilinen rakennus on elinkaarensa lopussa helposti purettava siten, että rakennusmateriaaleja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kierrättäen.

Kiinnittämällä huomiota suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheessa rakennuksen vähähiilisyyteen, auttaa se osaltaan saavuttamaan kansallisen tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä.

Rakennuksen vähähiilisyyden ohjausta suunnitellaan otettavaksi käyttöön vuoteen 2025 mennessä uusissa rakennushankkeissa.

Lisää rakentamisesta

Lue Satakunnan ammattikorkeakoulun rakentamisen tiimin blogia

Scroll to Top