Sähköuuni energiankulutus

Sähköuunien energiankulutus

Voit tutkia, miten omat käyttötottumuksesi, sähköuunin tilavuus ja energiatehokkuusluokka vaikuttavat laitteen energiankulutukseen sekä käytön kustannuksiin

Sähköuunien energiankulutuslaskuri toimii syöttämällä taulukon alla oleviin kohtiin tiedot

  • uunin tilavuus litroina,
  • keskimääräinen viikottainen käyttöaika tunteina sekä
  • käytettävän energian hinta.

Taulukosta voit lukea annettujen tietojen pohjalta lasketun energiakulutuksen sekä käytöstä aiheutuvat kustannukset kussakin energialuokassa.

Tulokset pohjautuvat EU:n asetukseen energiamerkinnästä

Lisätietoa energiamerkinnästä: Energiamerkintä.fi -sivulta. Kotitalouksien uunin pesän energiankulutus mitataan yhdellä vakioidulla kypsennysjaksolla ylä-/alalämpötoiminnolla ja kiertoilmatoiminnolla, jos sellainen on käytössä, lämmittämällä vedellä kasteltua vakiokuormaa. Energiankulutus lmoitetaan laitteen yhteydessä olevassa energiamerkinnässä kilowattituntina per sykli.

Saat aktivoitua laskurin muuttamalla alla olevaan taulukkoon laskennassa tarvittavia arvoja. Huom.! Puhelimella ja tabletilla käytettäessä syötä arvot suoraan niille varattuihin laatikoihin!

Aktivoi tulokset painamalla enteriä tai klikkaamalla/täppäämällä näyttöä syöttölaatikon ulkopuolella. Huomaa, että desimaaliluvuissa käytetään erottimena pistettä.

Uunin tilavuus

litraa
käyttöaika viikossa

tuntia
Sähkön hinta

€/kWh
Energiatehokkuusluokka Energiankulutus [kWh/a] Energiakustannus [€]
A+++
A++
A+
A
B
C
D

Hintaesimerkki Porin Energia 5.8.2022

Sähkön siirto + vero + sähkö Oomi kiinteä 24 kk = 0,313€/kWh

Uunien kohdalla energiamerkintä tulee uusiutumaan vasta lähivuosina ja edelleen energialuokat ovat väliltä A+++ - D. Uunien energiankulutus laskettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/30/EU kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkinnästä esiintyvien energiatehokkuusluokan laskentakaavojen avulla. Energiatehokkuusluokan laskentaan käytetystä kaavasta johdettiin ECelectric cavity, joka kuvaa energiankulutusta, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kotitalouksien sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson aikana, kilowattitunteina.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta.

Vieritä ylös