Kuivaava pesukone energiankulutus

Kuivaavien pesukoneiden energiankulutus

Voit tutkia, miten oma käyttö, koneen koko ja energiatehokkuusluokka vaikuttavat laitteen energiankulutukseen sekä käytön kustannuksiin

Energiankulutuslaskuri toimii syöttämällä pyydetyt arvot taulukon yllä oleviin laatikoihin tai liikuttamalla liukusäädintä.

  • Kuivaavan pesukoneen ilmoitettu maksimipyykkimäärä kilogrammoina, kun käytetään pesu+kuivaus yhdistelmäohjelmaa,
  • pesukerrat viikossa sekä
  • käytettävän energian hinta.

Taulukosta voit lukea annettujen tietojen pohjalta lasketun energiakulutuksen sekä käytöstä aiheutuvat kustannukset kussakin energialuokassa. Kuivaavan pesukoneen pelkän pesun energiankulutuksen voit laskea pyykinpesukoneille tarkoitetulla laskurilla.

Tulokset pohjautuvat EU:n asetukseen energiamerkinnästä
Lisätietoa energiamerkinnästä: Energiamerkintä.fi -sivulta. Laitteiden yhteydessä olevassa energiamerkinnässä energiankulutus on ilmoitettu kilowattitunteina 100 pesukertaa kohden. Laskurissa se tarkoittaa noin 1.923 pesukertaa viikossa.

Saat aktivoitua laskurin muuttamalla alla olevaan taulukkoon laskennassa tarvittavia arvoja. Huom! Puhelimella ja tabletilla käytettäessä syötä arvot suoraan niille varattuihin laatikoihin!

Aktivoi tulokset painamalla enteriä tai klikkaamalla/täppäämällä näyttöä syöttölaatikon ulkopuolella. Huomaa, että desimaaliluvuissa käytetään erottimena pistettä.

Huomaa, että energiankulutuslaskurit ovat tehty voimassa olevien energialuokitusten mukaan. Vanhojen laitteiden energialuokkia ei voi suoraan suhteuttaa uuteen energialuokitukseen.

Kuivaavan pesukoneen koko

kg
Pesukerrat viikossa

kertaa
Sähkön hinta

€/kWh
Energiatehokkuusluokka Energiankulutus [kWh/a] Energiakustannus [€]
A
B
C
D
E
F
G

Hintaesimerkki Porin Energia 5.8.2022

Sähkön siirto + vero + sähkö Oomi kiinteä 24 kk = 0,313€/kWh

Pyykinpesukoneiden ja kuivaavien pyykinpesukoneiden pesun energiankulutus on laskettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnästä mukaisesti.

Asetuksen mukaan pyykinpesukoneille on laskettu vakioenergiankulutus SCEw. Vakioenergiakulutuksen sekä energiatehokkuusluokkien raja-arvojen avulla lasketaan EW,full, joka on kotitalouksien pyykinpesukoneen tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesuohjelman energiankulutus eco 40–60 -ohjelmassa nimelliskapasiteetilla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta.

Vieritä ylös