Rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki -opasvideo

Videossa esitellään lyhyesti, miten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä on arvioitu hankkeen pilottikohteissa. Arvioinnissa on käytetty ympäristöministeriön julkaisemaa rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen arviointimenetelmän yksinkertaistettua menetelmää.

Animaatio, kuvat ja video Biteable-ohjelma, Kujala Mari, Lindgren Sanna, Salminen Paula
Editointi: Lindgren Sanna
Käsikirjoitus: Heinonen Jarkko, Kujala Mari, Lindgren Sanna, Rissanen Topi, Salminen Paula
Musiikki: Biteable: Country – Sun Up Gunned down Puhe: Lindgren Sanna

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23 | 28130 Pori
www.samk.fi
Sarja D, Muut Julkaisut
ISSN 2343-2004