16:9 televisioiden ja näyttöjen energiankulutus

16:9 kuvasuhteen televisioiden ja näyttöjen energiankulutus

Voit tutkia, miten oma käyttö, laitteen koko ja energiatehokkuusluokka vaikuttavat laitteen energiankulutukseen sekä käytön kustannuksiin

Energiankulutuslaskuri toimii syöttämällä pyydetyt arvot taulukon yllä oleviin laatikoihin tai liikuttamalla liukusäädintä.

  • Television tai näytön koko tuumina,
  • keskimääräinen käyttöaika päivässä tunteina sekä
  • käytettävän energian hinta.

Taulukosta voit lukea annettujen tietojen pohjalta lasketun energiakulutuksen sekä käytöstä aiheutuvat kustannukset kussakin energialuokassa.

Tulokset pohjautuvat EU:n asetukseen energiamerkinnästä
Lisätietoa energiamerkinnästä: Energiamerkintä.fi -sivulta. Laitteiden yhteydessä olevassa energiamerkinnässä kulutus on ilmoitettu kilowattitunteina 1000 tuntia kohden. Laskurissa se tarkoittaa noin 2.7 h päivittäisessä käytössä.

Saat aktivoitua laskurin muuttamalla alla olevaan taulukkoon laskennassa tarvittavia arvoja. Huom! Puhelimella ja tabletilla käytettäessä syötä arvot suoraan niille varattuihin laatikoihin!

Aktivoi tulokset painamalla enteriä tai klikkaamalla/täppäämällä näyttöä syöttölaatikon ulkopuolella. Huomaa, että desimaaliluvuissa käytetään erottimena pistettä.

Huomaa, että energiankulutuslaskurit ovat tehty voimassa olevien energialuokitusten mukaan. Vanhojen laitteiden energialuokkia ei voi suoraan suhteuttaa uuteen energialuokitukseen.

television koko

tuumaa
Käyttö päivässä

tuntia
Sähkön hinta

€/kWh
Energiatehokkuusluokka Energiankulutus vuodessa [kWh/a] Energiakustannus vuodessa [€/a]
A
B
C
D
E
F
G

Hintaesimerkki Porin Energia 5.8.2022

Sähkön siirto + vero + sähkö Oomi kiinteä 24 kk = 0,313€/kWh

Televisioiden ja näyttöjen energiankulutus on laskettu perustuen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 elektronisten näyttöjen energiamerkinnästä mukaisesti. Laskenta käsittää vain näytöt ja televisiot, joiden kuvasuhde on 16:9. Energiatehokkuusindeksin laskukaavasta johdettiin kaava arvolle Pmeasured, joka tarkoittaa mitattua tehoa päällä-tilassa watteina normaaliasetuksissa. Tarkemmat määritteet arvolle löytyy EU:n asetuksesta. Korjauskertoimena, corr1-arvona käytettiin televisiolle ja näytöille asetuksessa ilmoitettua arvoa 0,0. Televisioiden ja näyttöjen energiankulutus laskettiin Energiatehokkuusluokan raja-arvojen perusteella ja laskuri antaa tulokseksi suurimman kulutuksen, jonka laite saa tietyssä energiatehokkuusluokassa kuluttaa asetuksessa määritellyissä olosuhteissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta

Vieritä ylös