Kuivausrumpu energiankulutus

Kuivausrumpujen energiankulutus

Voit tutkia, miten oma käyttö, koneen koko ja energiatehokkuusluokka vaikuttavat laitteen energiankulutukseen sekä käytön kustannuksiin

Energiankulutuslaskuri toimii syöttämällä pyydetyt arvot taulukon yllä oleviin laatikoihin tai liikuttamalla liukusäädintä.

  • Kuivausrummun ilmoitettu maksimipyykkimäärä kilogrammoina,
  • pesukerrat viikossa sekä
  • käytettävän energian hinta.

Taulukosta voit lukea annettujen tietojen pohjalta lasketun energiakulutuksen sekä käytöstä aiheutuvat kustannukset kussakin energialuokassa.

Tulokset pohjautuvat EU:n asetukseen energiamerkinnästä
Lisätietoa energiamerkinnästä: Energiamerkintä.fi -sivulta. Laitteiden yhteydessä olevassa energiamerkinnässä energiankulutus on ilmoitettu kilowattitunteina 160 pesukertaa kohden. Laskurissa se tarkoittaa noin 3.08 pesukertaa viikossa.

Saat aktivoitua laskurin muuttamalla alla olevaan taulukkoon laskennassa tarvittavia arvoja. Huom! Puhelimella ja tabletilla käytettäessä syötä arvot suoraan niille varattuihin laatikoihin!

Aktivoi tulokset painamalla enteriä tai klikkaamalla/täppäämällä näyttöä syöttölaatikon ulkopuolella. Huomaa, että desimaaliluvuissa käytetään erottimena pistettä.

 

Kuivausrummun koko

Kg
Käyttökerrat viikossa

kertaa
Sähkön hinta

€/kWh
Energiatehokkuusluokka Energiankulutus vuodessa [kWh/a] Energiakustannus vuodessa [€/a]
A+++
A++
A+
A
B
C
D

Hintaesimerkki Porin Energia 5.8.2022

Sähkön siirto + vero + sähkö Oomi kiinteä 24 kk = 0,313€/kWh

Kuivausrummpujen kuivaamisen energiankulutus on laskettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnästä mukaisesti.

Asetuksen ohjeiden mukaisesti kuivausrummuille on laskettu vuotuinen standardienergiankulutus SAEc. Standardienergiankulutuksen ja annettujen energialuokkien raja-arvojen perusteella on laskettu kuivausrummun painotettu vuotuinen energiankulutus AEc. AEc on johdettu Energiatehokkusindeksin laskentakaavasta, joka on asetuksessa esitetty Liitteessä VI.

Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEc ) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ilmaistuna seuraavasti: ”Energiankulutus ”X” kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.”

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnän osalta.